Emol
Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate
Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construc...
Szentjobb térképe
A térkép tarlamazza a jelenlegi házszámokat. Nagyitáshoz töltse le a PDF-documetumot.