STERILIZAREA CÂINILOR - OBLIGAȚIE LEGALĂ

Conform prevederilor din anexa la H.G. nr. 1059/2013, în aplicarea O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân ,

Persoanele fizice sau juridice, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin câini de rasă comună sau metişi ai acestora pe teritoriul ţării au obligaţia să îi sterilizeze până cel târziu la data de 1 ianuarie a fiecărui an.
(2) Deţinătorii câinilor de rasă comună sau metişilor fătaţi după data de 1 ianuarie a anului în curs, au obligaţia să sterilizeze puii astfel:

a) femelele la vârsta de 4 - 6 luni;
b) masculii la vârsta de 6 - 8 luni.

Efectuarea operaţiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sănătate ale câinilor şi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
 

Nerespectarea prezentei dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

 

În vederea gestionării câinilor fără stăpân pe teritoriul comunei Sâniob, prin HCL nr.34/19.04.2023, Consiliul local a aprobat încheierea unui Protocol de colaborare în vederea capturării câinilor fără stapân de pe raza UAT Sâniob cu Adăpost Fundația pentru Protecția Câinilor Comunitari Șișterea, precum și aprobarea procedurii de subvenţionare a sterilizării câinilor de rasă comună/metiș, cu stăpân, de pe teritoriul comunei Sâniob.