PROIECT DE HOTĂRÂRE - Regulament privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Sâniob, județul Bihor

ANUNŢ

                       In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,  azi  01.03.2022, Primăria comunei Sâniob supune spre consultare:

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Sâniob, județul Bihor – iniţiat de primarul comunei Sâniob.

Până la data de 25.03.2022, la registratura Primăriei Sâniob, cei interesaţi pot

depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.                   

            Motivele propunerii proiectului de hotărâre:

                        -economic şi financiar: creşterea cuantumului veniturilor aduse la bugetul local.

                        -social: gospodărirea comunei Sâniob, asigurarea curăţeniei și înfrumusețarea comunei .