MĂSURI PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR

Anexa 1 la dispoziția nr.23/29.02.2024

Plan de măsuri proprii de apărare împotriva incendiilor


APĂRAREA ÎMPORTIVA INCENDIILOR  PE TIMPUL UTILIZĂRII FOCULUI  DESCHIS LA ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE

 

Conform Ordinului comun cu nr. 605 / 579 din 2008 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

 Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea permisului de lucru cu foc, în două exemplare.

Emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă . Primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permisiunea de a  arde miriştea, vegetaţia uscată sau resturile vegetale, şi un al doilea exemplar serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Obţinerea permisului de lucru cu focul nu este obligatorie în cazul în care resturile vegetale şi vegetaţia uscată sunt arse în cadrul gospodariei cetăţeneşti.

 În cazul în care resturile vegetale şi vegetaţia uscată sunt arse în cadrul gospodariei cetăţeneşti, cetățeanul are obligația de a informa primăria, respectiv Serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă despre intenția mai sus menționată, cu cel puțin 2 zile înainte de data stabilită pentru activitatea respectivă. În cazul în care condițiile meteorologice nu sunt favorabile, activitatea de ardere a resturilor vegetale se amână pentru o altă zi, care deasemenea se aduce la cunoștința autorităților locale. Nerespectarea acestei măsuri, atrage sancțiuni cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 2500 lei.

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;
În perioadele de caniculă şi secetă arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o anumită perioadă de timp sau în anumite intervale orare, prin ordin al prefectului; primarii au obligaţia de a aduce la cunoştinţă populaţiei aceste perioade şi intervale.
 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR  LA  ARDEREA MIRIŞTILOR

condiţii meteorologice fără vânt;
parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE ÎN CADRUL GOSPODĂRIILOR CETĂȚENEȘTI:

condiţii meteorologice fără vânt;
colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
curaţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5m;
desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
supravegherea permanentă a arderii;
stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
 Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatori în cadrul pe teritoriul Comunei Sâniob.

a)       locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete, se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;

b)      locurile amenajate pentru fumat;

c)       persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;

d)     alte date şi informaţii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT". Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate Ia o distanţă mai mare de 4 m faţă de locurile în care există pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, exploziv vapori inflamabili etc, 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile: lemi textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioad coacerii şi recoltării sau de zonele împădurite. Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

-  scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

-  instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare î caz de incendiu;

-  mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul textilele, este interzisă.

Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibil este interzisă. Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

 

Cadru tehnic pentru situaţii de urgenţă, cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, constatare și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor este dl Cristian-Ionuț MEHEȘ, inspector asistent - șef serviciu SVSU.

date de contact:

tel. 0259441128

email: mediu@saniob.ro