ÎNȘTIINȚARE SECETĂ PEDOLOGICĂ 2022

!!! ,,Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pot depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ - teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole."

ÎNȘTINȚĂRILE se pot descărca de pe site-ul instituției https://e-comune.ro/.../instiintare-seceta-pedologica... , și se pot depune la registratura primăriei sau electronic, la adresa de email: registratura@saniob.ro  .