INFORMARE PUBLICĂ - ,,Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Sâniob, jud. Bihor” situat în extravilanul satului Cenaloș, CF nr. 53747, jud. Bihor.

                                              INFORMARE PUBLICĂ

 

Aceasta informare este efectuată de către Comuna Sâniob cu sediul în loc. Sâniob, nr. 199, jud. Bihor ce intenționează să solicite de la ABA Crișuri obținerea unui Aviz de gospodărire a apelor pentru ,,Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Sâniob, jud. Bihor” situat în extravilanul satului Cenaloș, CF nr. 53747, jud. Bihor.

Aceasta investiție este o investiție nouă. Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodăire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmita observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului  la adresa sus mentionata sau pot înainta observații în termen de 5 zile de la data publicării la A.B.A. Crișuri, str. I. Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor.