ÎNCHIRIERE PĂȘUNI

ANUNȚ

 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică și ale prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local, primarul comunei Sâniob aduce la cunoștință publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii disponibilului de pajişti din patrimoniul privat al comunei Sâniob, precum și aprobarea Regulamentuliui privind închirierea prin atribuire directă.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, se pot depune până la data de  28.02.2022,  la registratura primăriei comunei Sâniob. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0259441128 sau email: registratura@saniob.ro