!!! GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 2023 !!!

 ANUNȚ!!!

SOMAȚIE CĂTRE TOȚI CETĂȚENII COMUNEI

 

Conform art.15. din HCL nr. 25/30.03.2022,

,,În vederea înfrumusețării și mentinerii in stare corespunzatoare a spatiilor verzi din fața gospodăriilor, se stabilește plata taxei pentru cositul ierbii pe terenul domeniul public sau privat, situat în faţa gospodăriilor  cetăţenilor, în următoarele situații:

           - În condițiile în care, o gospodărie, cu rea-credință nu întreține terenul situat în fața imobilului, prin cosirea ierbii, chiar dacă aceasta a fost somată, proprietarul respectiv va fi amendat conform sancțiunilor prevăzute în Regualment și obligat, prin punerea în debit, să achite o taxă de cosire în valoare de 5 lei/mp, cosirea ierbii fiind asigurată de primăria comunei Sâniob, prin Compartimentul de gospodărire comunală.,,

Astfel, în anul 2023, în termen de 10 zile de la data afișării prezentei, 08.06.2023, începând cu data de 19.06.2023, fronturile stradale ale gospodăriilor neîntreținute vor fi cosite de către salariații Primăriei comunei Sâniob iar contravaloarea serviciului prestat, calculat prin înmulțirea suprafeței cu taxa de 5 lei/mp, va fi pusă în debit la poziția rol a fiecărei gospodării.

 

 

responsabil de mediu,

Cristian-Ionuț MEHEȘ

 

 

,,FRUMUSEȚEA VA SALVA LUMEA,,          (Dostoievski)