Comuna Sâniob anunță începerea proiectului cu titlul: „REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CENALOȘ, COMUNA SÂNIOB, JUDEȚUL BIHOR