ANUNȚ - REGULAMENT GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 2022

În data de 30.03.2022, Consiliul Local al Comunei Sâniob a adoptat Hotărârea nr. 25 din 30 martie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Sâniob, județul Bihor. Regulamentul vizează o serie de reguli cu privire la modul de desfășurare al activităților edilitar-gospodărești de la nivelul comunei Sâniob. Cetățenii comunei sunt rugați să consulte regulamentul și să respecte prevederile acestuia. Nerespectarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală atrage aplicarea de amenzi contravenționale, conform prevederilor acestuia.