Primăria Sâniob județul Bihor

Probleme locale


  • Drumuri comunale: 5 km de drum comunal necesită modernizare.
  • Podul peste Valea Almăşel necesită reparaţii capitale, pentru care avem proiect de execuţie. Pdul a fost pregătit în anul 2005.
  • Străzile din localităţile comunei necesită întreţinere, pietruire ( 15 km ).